KATALOGOVÝ LIST KE STAŽENÍ

HM1.3 dvojčinný

Rozmery v mm Hmotnosť
ØD Ød ØDv L Lo L1 L2 L3 L4 L5 H E ØD1 M ØB A c R m (kg)
40 22 50 152+Z 95+Z 25.5 58 31 26 40 13 16 20 16x1.5 22 14 53 27 1.6+0,0085xZ
50 25 62 177+Z 112+Z 33 67.5 36 29 48 17 20 25 22x1.5 27 18 64 32.5 3,36+0,012xZ
63 32 77 185+Z 112+Z 37 69 38 35 52 17 20 25 22x1,5 27 18 64 35 4,11+0.018xZ
80 40 96 205+Z 128+Z 41 77 42 35 52 19 22 30 22x1.5 32 19 73 40.5 7.1+0.026xZ
Skladové válce HM1.3
ØD Ød zdvih
40 22 63 80 100 125 160 200 250 320 400 500 600 - - -
50 25 - 80 100 125 160 200 250 320 400 500 - 630 - -
63 32 - - 100 125 160 200 250 320 400 500 - 630 800 -
80 40 - - 100 125 160 200 250 320 400 500 - 630 800 900

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý tlak: 16 MPa
Max. pracovný tlak: 20 MPa
Skúšobný tlak: 24 MPa
Max. pracovná ýchlosť: 0,5 m/s
Teplota pracovnej kvapaliny : -30 až +100"C
Zdvih hydromotora: prednostne podl'a tabul'ky doporučených zdvihov (sh. 20) ale aj podťa želaniazákaznka (zdvihy váčšie ako doporučené treba konzultovať - maximálne do cca 2500 mm)
Tesniace prvky: Rubena, Busak*Shamban, Merkel
Tlmenie: bez tlmenia
Vyhotovenie: viď prehl'adnú tabulku NAK (str, 12), alebo podl'a želaniazákazníka
Využitie: najmá v poťnohospodárstve

Nejoblíbenější produkty

Naši zákazníci nejvíce kupují tyto produkty.

Spolupracujte s námi

Hledáte spolehlivou firmu pro servis a dodávku náhradních dílů?